Korsløkkehaven Plejecenter

  • 56% energibesparelse
  • 50 stk. Lyfa med LED Makeover.
  • Årlig besparelse på CO2, 4.546 kg.
  • Samlet besparelse i LED’ens levetid,
    160.728 kr.

Se komplet løsning